Under bar himmel logo nr2 kopia

självlEdarskap

Allt börjar och slutar med oss själva. Hur medvetna är vi? Hur leder vi oss själva? 
UTFORSKA dig själv och ditt inre ledarskap.
Lär känna dig själv, lyssna och umgås med dig själv för att förstå dig själv bättre.  Utforska dig själv i mötet med andra människor, elementen, naturen och olika platser. 

Holistiskt ledarskap.
Erfarenhets och platsbaserat lärande.