Under bar himmel logo nr2 kopia

Power Up

Att leda dig själv, med hjärtat. 
Att vara autentisk i mötet med dig själv och andra. 

UTFORSKA dig själv och ditt inre ledarskap.
Lär känna dig själv. Alla delar emotionellt, fysiskt, mentalt och spirituellt. 

Bli medveten om dina triggers för att förstå dig själv och andra bättre. Utforska dig själv mötet med andra människor, elementen, naturen och olika platser. 

Våga stå kvar i det som är du och det som du tror på. 
Stå i din kraft. Äg din power!