Under bar himmel logo nr2 kopia

Om mig

mitt hjärta slår extra
För ett holiStiskt Lärande & Hållbart liv.
För naturen i Albanien, Sverige & NorGe.
För möten, medvetenhet& självledarskap.
För Energin,Elementen, Natur & platser.
FÖr Glädje,Gemenskap,musik& rörelse.
För Flow & kreatiVitet.

Vi är här för att leva, Lära & utforskA.
I nära möten växer vi.

give & you shall reCeive.
..
 

UNDER BAR HIMMEL
Joy Wahlgren
Ring 070-964 30 70
Maila joy@joywahlgren.se